Posted on 1 Comment

นาโปแก

นาโปแก

วันนี้ “บ้านขนมลุง” จะพาไป “นาโปแก” สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของพัทลุง ชื่อ “นาโปแก” เป็นภาษาใต้มีความหมายว่า นาของปู่หรือบรรพบุรุษนั่นเอง นาโปแกตั้งอยู่ในอำเภอควนขนุน การเดินทางก็ไม่ยากเพราะตั้งอยู่บนถนนเส้นหลักที่จะเดินทางไปอุทยานแห่งชาตินกน้ำทะเลน้อย (แผนที่นาโปแก) เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของคนพัทลุง ทั้งการทำนา เลี้ยงควาย และความรู้อื่นๆในการทำเกษตรกรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยจะมีสถานีเรียนรู้ต่างๆอยู่ภายใน อาทิเช่น การทำปุ๋ยอินทรีย์ วิธีการดำนา และอื่นๆอีกมากมาย Continue reading นาโปแก