นโยบายการใช้ข้อมูลสำหรับผู้สมัครงาน

ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้กรอกในแบบฟอร์ม ทาง “บ้านขนมลุง” จะนำมาใช้ในการประกอบการพิจารณาเพื่อเรียกสัมภาษณ์และรับสมัครงานเท่านั้น และจะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ มีเพียงผู้พิจารณารับสมัครงานเท่านั้นที่จะเห็นข้อมูลนี้